Personalen blir delägare i Nominit

Som ett led av de föreskrifter som gäller för Syskonen Inger och Sixten Norheds stiftelse, har styrelsen beslutat att 20% av aktierna i Nominit AB ska överlämnas till och förvaltas särskilt av en stiftelse, som bildats och som har till ändamål att främja välfärd åt nuvarande och framtida anställda vid Nominit AB.

Nominit AB

Nominit AB ökar sin nettoomsättning från 104 MSEK 2012 till 115 MSEK 2013 med fortsatt god lönsamhet. Verksamheten fortsätter att utvecklas, bl a genom fattade beslut om investeringar i storleksordning 10 MSEK.

Styrelsen har föreslagit en utdelning om 15 MSEK, varav 3 MSEK utdelas till den idag bildade Nominit ABs delägarstiftelse.

Skickat den 29 april, 2014