Stort bidrag till nytt teknikgymnasium i Värnamo

Värnamobördiga syskonen Inger och Sixten Norhed skapade stor framgång med sitt gedigna livsverk företaget Nominit AB. Resultatet ville syskonen dela med sig av och därför bildades Syskonen Inger och Sixten Norheds stiftelse.

Nu görs första bidraget till ett nytt teknikgymnasium i Värnamo. Hittills har ett drygt tiotal företag från närområdet beslutat att tillsammans med Lichron, ett utbildningsföretag verksamt på ett antal orter, bilda en ekonomisk förening som kommer starta och driva ett teknikgymnasium.

Skolan blir unik, eftersom det lokala näringslivet gått samman för att långsiktigt driva skolan med syfte att möta regionens kompetensbehov.

Syftet är att skapa långsiktig ekonomisk stabilitet inom ett utbildningsområde som är modernt och mycket viktigt för regionens kompetensförsörjning inom främst produktion, automation, konstruktion och design. Det kommer att ske i en företagsförening med bred förankring. Skolverksamheten sker i ett särskilt utbildningsbolag där utbildningens regionala utveckling kommer drivas. I sam-band med bildandet blir skolan företagens och regionens. Ett unikt samarbete med stora och små teknikföretag och dess intressenter – en industriteknisk utbildning för framtiden och regionen.

Genom Syskonen Inger och Sixten Norheds stiftelse möjliggörs projektets uppstart. Stiftelsen kommer under en tre årsperiod att bidra med totalt 4 miljoner kronor.

– Vi har hela tiden levererat utbildning i toppklass och elever som kan konkur-rera om teknikjobb såväl lokalt som globalt säger Leila Khammari, VD Lichron Teknik AB.

Skickat den 8 maj, 2014