Alandsrydsbacken Värnamo

”Vi hade aldrig varit där vi är idag om vi inte hade fått stöd från Norhedsstiftelsen. Det handlar om hjälp beträffande i stort sett allt i anläggningen som liftsystem, snösprutning, för down hill och vårt senaste projekt Wakeparken som Norhedsstiftelsen varit med och stöttat. Det är dessutom lätt att söka stöd, inget byråkratiskt krångel.” Christian Putte Haak projektledare

 

Skickat den 27 januari, 2023