Nominit AB delar ut 114 miljoner kronor till personalen

Grundarna av Nominit AB, Inger och Sixten Norhed, premierar sina anställda genom att dela ut över hundra miljoner kronor till personalen. Alla i personalen och även dess pensionärer får mellan en och två miljoner kronor var.

Nominit AB är ett framgångsrikt familjeföretag som grundades år 1937. Bolaget är verksamt i Värnamo och tillverkar kallformade nitar och specialdetaljer. Nominit har 50 anställda och omsätter cirka 100 miljoner kronor. Exportandel är omkring 60%.

Under lång tid har bolaget ägts av syskonen Inger och Sixten Norhed. Då varken Inger eller Sixten har några bröstarvingar har de nu beslutat sig för hur successionen ska ske för sitt bolag. Syskonen har valt att överföra ägandet av bolaget till en stiftelse. Stiftelsens ändamål är att främja välfärden för de anställda och tidigare pensionerade medarbetare samt för forskning inom exempelvis demensjukdomar och ingenjörs- och entreprenörskap och för allmännyttig och välgörande verksamhet företrädesvis i Småland.

Alla nuvarande anställda och tidigare pensionerade medarbetare premierades i dag med ett belopp uppgående till mellan en och två miljoner kronor. (Beroende på anställningstidens längd.) Beloppen utbetalas som lön och pension och kommer att utbetalas vid tre tillfällen, med slutdatum i januari 2013. Sammalagt kommer ett bruttobelopp om 114 miljoner kronor att delas ut till de anställda och tidigare pensionerade medarbetare.

Stiftelsen kommer framöver att årligen dela ut stipendier till forskning inom sjukdomar och entreprenörskap samt till ”väl och ve”, företrädesvis i Småland.

Skickat den 19 juni, 2012