Stipendium för utlandsstudier

 

Syskonen Inger och Sixten Norheds Stiftelse vill stimulera till högre utbildning för ungdomar boende eller som har anknytning till Värnamo, Gnosjö, Vaggeryd och Gislaveds kommuner. Genom ett stipendium kan Stiftelsen ge en eller flera ungdomar möjligheten att studera utomlands vid högskola, universitet eller forskningsinstitut.

Ansökan kan göras för ett år i taget för utlandsstudier under minst en termin med belopp upp till maximalt 25 000 kr per termin

 

  1. Ansökan görs på stiftelsens hemsida. För ansökningar inkomna senast 1 maj meddelas beslut under juni. För ansökningar inkomna senast 15 oktober meddelas beslut under december.
  2. Före utbetalning ska ett intyg uppvisas som anger att stipendiaten antagits på avsett lärosäte
  3. Stipendiaterna skall efter genomförda studier avlämna en skriftlig redogörelse till Stiftelsens styrelse, av vilken det skall framgå hur medlen använts samt bilägga intyg på genomgångna studie.

Ansök här