En stiftelse med rötter i småländskt entreprenörskap

 

Redan som 13-åring startade Sixten Norhed ett företag i Värnamo tillsammans med sin mor Rut. Bolaget fick namnet Nominit AB och verksamheten grundades på bearbetning av metalltråd.

Inger Norhed utbildade sig till sjuksköterska och arbetade inom vården under första delen av sin yrkeskarriär. Men när hon behövdes i företaget bytte hon bana och blev entreprenör, tillsammans med sin bror. På så sätt blev Nominit ett genuint familjeföretag i sann småländsk anda.

Syskonen Norhed arbetade hårt och företaget blev framgångsrikt. Med flit, engagemang och intresse för nya idéer utvecklades verksamheten, till glädje för såväl kunder som anställda och Värnamobygden i stort.

Våren 2012 bildades ”Syskonen Inger och Sixten Norheds stiftelse”. Stiftelsen ska stödja medicinsk forskning, entreprenörskap och industriell utveckling. Den ska även främja utbildning, ungdomsverksamhet, idrott, kultur och liknande aktiviteter av allmännyttig karaktär, företrädesvis i Jönköpings län.

Mer information om ansökningsförfarandet finns under fliken Ansökan.

 

Klicka här för att läsa mer om Nominit