Goda exempel

Syftet med Syskonen Inger och Sixten Norheds stiftelse är att främja medicinsk forskning, entreprenörskap och industriell utveckling. Stiftelsen ska även stödja utbildning, ungdomsverksamhet, idrott, kultur och liknande aktiviteter av allmännyttig karaktär, företrädesvis i Jönköpings län.

Här nedan följer ett antal exempel på tidigare bidragsmottagare:

8 maj, 2014

Stort bidrag till nytt teknikgymnasium i Värnamo

Värnamobördiga syskonen Inger och Sixten Norhed skapade stor framgång med sitt gedigna livsverk företaget Nominit AB. Resultatet ville syskonen dela med sig av och därför bildades Syskonen Inger och Sixten Norheds stiftelse. Nu görs första bidraget till ett nytt teknikgymnasium i Värnamo. Hittills har ett drygt tiotal företag från närområdet beslutat att tillsammans med Lichron,… Läs mer

29 april, 2014

Personalen blir delägare i Nominit

Som ett led av de föreskrifter som gäller för Syskonen Inger och Sixten Norheds stiftelse, har styrelsen beslutat att 20% av aktierna i Nominit AB ska överlämnas till och förvaltas särskilt av en stiftelse, som bildats och som har till ändamål att främja välfärd åt nuvarande och framtida anställda vid Nominit AB. Nominit AB Nominit… Läs mer

19 juni, 2012

Nominit AB delar ut 114 miljoner kronor till personalen

Grundarna av Nominit AB, Inger och Sixten Norhed, premierar sina anställda genom att dela ut över hundra miljoner kronor till personalen. Alla i personalen och även dess pensionärer får mellan en och två miljoner kronor var. Nominit AB är ett framgångsrikt familjeföretag som grundades år 1937. Bolaget är verksamt i Värnamo och tillverkar kallformade nitar och… Läs mer