Goda exempel

Syftet med Syskonen Inger och Sixten Norheds stiftelse är att främja medicinsk forskning, entreprenörskap och industriell utveckling. Stiftelsen ska även stödja utbildning, ungdomsverksamhet, idrott, kultur och liknande aktiviteter av allmännyttig karaktär, företrädesvis i Jönköpings län.

Här nedan följer ett antal exempel på tidigare bidragsmottagare:

27 januari, 2023

Alandsrydsbacken Värnamo

”Vi hade aldrig varit där vi är idag om vi inte hade fått stöd från Norhedsstiftelsen. Det handlar om hjälp beträffande i stort sett allt i anläggningen som liftsystem, snösprutning, för down hill och vårt senaste projekt Wakeparken som Norhedsstiftelsen varit med och stöttat. Det är dessutom lätt att söka stöd, inget byråkratiskt krångel.” Christian Putte… Läs mer